ติดต่อเรา โทร 081-984-4858 Email : chaopradit@gmail.com ไลน์ไอดี : worawutch
ระบบรับชำระเงิน กสิกรไทย M POS เครื่องรูดบัตรเครดิต
เครื่องรูดบัตรเครดิต-ดีที่สุด

ระบบรับชำระเงิน กสิกรไทย M POS เครื่องรูดบัตรเครดิต

ระบบรับชำระเงิน กสิกรไทย M POS เครื่องรูดบัตรเครดิต

โอกาสทางการเงินที่เพิ่มขึ้น…ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการง่ายขึ้น เพียงสมัครเป็นสมาชิกร้านค้ารับบัตรกับธนาคารกสิกรไทย เพื่อธุรกิจที่คล่องตัว สมัครง่าย พร้อมใช้งาน รองรับหลายระบบ เพิ่มช่องทางการชำระเงิน หรือเรียก เก็บเงิน จากลูกค้าได้ง่ายๆ ขายของสะดวกไม่ว่าที่ไหน เช่นมีร้านอยู่แล้วต้องการรับบัตรเครดิตเพิ่ม หรือมีร้านอยู่แล้ว ให้พนักงานส่งของไปเก็บเงินลูกค้า สะดวกสบายไม่ต้องถือเงินสด ด้วย เครื่องรูดบัตรเครดิต พร้อมใช้ สมัคร เปิดการใช้งานง่าย

>>> สมัครใช้งาน เครื่อง รูดบัตรเครดิต ระบบรับชำระเงิน กสิกรไทย M POS

ระบบรับชำระเงิน กสิกรไทย M POS

 • พกพาสะดวก ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
 • ไม่กำหนดยอดรูดขั้นต่ำต่อเดือน
 • รับรายการแบบแบ่งจ่ายรายเดือนได้ (SmatPay)
 • ผู้ใช้งานต้องมีเบอร์มือถือและ email
 • รายชื่อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่รองรับการใช้งาน K-PowerP@y (mPOS)
 • ทำเลที่ตั้ง สภาพร้านค้าและสินค้าที่จำหน่าย/บริการ มีความเหมาะสมเป็นร้านค้ารับบัตร
 • เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 • ไม่เป็นร้านค้าที่มีประวัติทุจริตด้านบัตรเครดิต หรือถูกยกเลิกการเป็นร้านค้ารับบัตรจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น
 • ธนาคารสามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรง มีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

1. หลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ

ร้านค้าทั่วไป       – ใบทะเบียนพาณิชย์
ห้างหุ้นส่วน        –  หนังสือรับรองการจดทะเบียน ออกให้ภายใน 3 เดือน
บริษัท               –  หนังสือรับรองการจดทะเบียน ออกให้ภายใน 3 เดือน
–  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
–  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
–  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุ 2 ข้อ

 • ขอเป็นร้านค้ารับบัตรเครดิต
 • ขอเปิดบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ (ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคาร)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน

– Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
– งบกระแสเงินสด ย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี)
– งบกำไร/ขาดทุน และงบดุลย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)

4. หลักฐานสถานที่ตั้ง

– รูปถ่ายหน้าร้านค้า และภายในร้านค้าอย่างละ 1 รูป
– แผนที่สถานที่ตั้งของร้านค้า
– สัญญาเช่าสถานที่ร้านค้า (ในกรณีเช่าพื้นที่)

 

 

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart